• 0(414) 552 12 00
 • 0552 552 82 82
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

logo900

Hikmet HALMAN
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü

Telefon: (0414) 552 12 00
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Müdürlük; Belediyenin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer’i mevzuat ve Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlığın emir ve direktifleri doğrultusunda;
  a) Yapılacak harcamaların kaynağı belediye bütçesinden ayrılan ödenek ile sağlanır.
  b) İlçede yaşayan ve desteklenmesi gereken kadın,çocuk aile ve toplumdaki diğer birimlere yönelik eğitim ve sosyal hizmetler sunmak.
  c) İlçede yaşayan halkın, sosyal ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimi sağlayan projeler hazırlamak ve yürütmek.
  ç) 18 yaşın üzerinde olup her türlü şiddete maruz kalmış veya kalma ihtimali olan barıma ihtiyacı duyan kadınların çocukları ile geçici bir süre kalabilecekleri sığınma evleri açmak ve çalıştırmak.
  d) İlçede yaşayan kadın, aile ve çocuklara yönelik olarak sorunları çözme danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek ve ilgili kurumlarla iletişimi sağlamak.
  e) İlçemiz içerisinde yaşayan bireylerin, yaratıcı ve üretken bireyler olarak yaşam kalitelerinin arttırılması ile toplum tam eşit katılımın sağlanabilmesi amacıyla semt merkezleri ve ilgili merkezler açmak.
  f) Semt merkezleri bünyesinde ve diğer merkezlerde çeşitli kurslar düzenlenmesini sağlamak, her türlü kurs giderlerini ve temizliklerini sağlamak.
  g) Üretilen el emeği ürünlerini değerlendirmek için STK ve kamuların ve kuruluşları ile işbirliğinde projeler yapmak ve yürütmek.
  ğ) Ulusal ve uluslar arası haftalarda etkinlikler düzenlenmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlara katkı verilmesi, ayrıca işbirliği içinde panel,toplantı ve etkinlikler düzenlenmesi

  • Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Yazı İşleri Birimi

Bize Ulaşın

Çağrı Merkezi

(0414) 552 12 00

(0414) 552 11 26

(0552) 552 82 82

© 2019 - Siverek Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü