• 0(414) 552 12 00
 • 0552 552 82 82
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

ruhsatahmet5321

Ahmet KANLIPIÇAK
Ruhsat ve Denetim Müdürü

Telefon: (0414) 552 12 00
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • a) Belediye sınırları içerisinde açılmış veya açılacak tüm sıhhi ve gayr-i sıhhi işyerlerinin 14/06/1989 tarih ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ile ruhsat yönünden denetlenmesi ve ruhsatlandırılması, ruhsatsız faaliyette bulunan işyerleri hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak

  b) 5216 sayılı Kanunla ruhsat ve denetim yetkisi ilçe belediyelerine bırakılan 04/07/1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu çerçevesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırılmasını sağlamak,

  c) 02/01/1924 tarih ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’na tabi işyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı verilmesi ,

  d) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen sıhhi, gayr-i sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 2005/9207 sayılı yönetmelikte aranan ortak ve özel niteliklere uygunluk şartlarını denetleyen; İmar Memuru, Veteriner Hekim, Zabıta Memuru ile Ruhsat ve Denetim Müdürü unvanlı Belediye çalışanlarından oluşan “Ruhsat Komisyonu”nu Başkanlık Makamı onayı ile görevlendirmek, 

  e) Başkanın veya sorumlu Başkan Yardımcısının başkanlığında sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin denetimiyle ilgili Müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması, 14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanuna tabi olan veya Başkanlık oluru ile Müdürlükte görev yapan personelin aynı zamanda denetim yapabilme yetkisinin de verilmesi, 

  f) Sıhhi ve gayri sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili şikâyetlerin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması, 

  g) Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işyerlerine Belediye Encümenince cezai işlem uygulanmasını sağlamak. 

  h) Gerek denetimlerdeki tespitlerde, gerekse Belediye’ye gelen bilgi ve şikâyetler neticesinde; insan sağlığına zarar veren, çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve tabii çevrenin korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranan işyerlerini gerekli ikazlar neticesinde olumsuzlukların giderilmemesi durumunda Zabıta marifetiyle faaliyetten men etmek, 

  i) Belediye’nin diğer müdürlükleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerinden, merkezi idareye bağlı birimler ile diğer kurum ve kuruluşlardan gelen yazılara cevap vermek, 

  j) Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işleri verimli, kaliteli ve zamanında yapmak, 

  k) Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek, 

  l) Mevzuatın Belediyelere tanıdığı yetkiler dahilinde, Müdürlükle ilgili ücret tarife tekliflerinin hazırlanıp meclise sunulması, 

  m) Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanması, 

  n) Müdürlüğün kısa, orta, uzun vade plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planların hazırlanması, 

  o) Başkanlık Makamı’na, Encümene, Meclise Müdürlükle ilgili teklifler sunulması ve belediyenin bu üç organınca verilen kararların uygulanması, 

  • Ruhsat Denetim ve Personel İşleri
  • Ruhsat Denetim Yazı İşleri

Bize Ulaşın

Çağrı Merkezi

(0414) 552 12 00

(0414) 552 11 26

(0552) 552 82 82

© 2019 - Siverek Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü