• 0(414) 552 12 00
  • 0552 552 82 82
  • Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

bahcivan

Ramazan Lale

İşletme ve İştirakler Müdürü

Telefon: (0414) 552 12 00
E-Posta  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

  • İşletme ve İştirakler Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu; MADDE 7-(1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek. (2)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek. (3) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Disiplin amiridir. (4) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Müdürlükler arasında eşgüdüm içerisinde çalışmak. (5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak. (6) İlgili mevzuat Cumhurbaşkanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Siverek Belediye Başkanlığının genelge, yönetmelik, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek. (7) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek. (8) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün harcama yetkilisi, müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak. (9) Hangi işlerin kimler tarafından yürütüleceğini ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkartılarak ilgililerine duyurmak. (10) Müdürlük görevlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak. (11) Görev alanı içine giren işlerin yıllık yatırım plan ve programını yapmak. (12) Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak ve hizmetin bir bütünü olarak yerine getirilmesini sağlamak. (13) Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak.
  • 1. Hayvan pazarı 2. Buğday Pazarı 3. Kızılay Hamam 4. Semt pazarı 5. Peynir pazarı

Bize Ulaşın

Çağrı Merkezi

(0414) 552 12 00

(0414) 552 11 26

(0552) 552 82 82

© 2024 - Siverek Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü